Fruängens if årsmöte 2020

Styrelsen kallar alla medlemmar till ordinarie årsmöte i Fruängens IF som hålls den 9de februari kl 14:15 i föreningslokalen för Fruängens IF på Hanna Paulis gata 36, Fruängen.

Under en lång tid har styrelsen arbetat med att bygga upp en helt ny organisation som redan har presenterats på ett extra insatt årsmöte för några månader sen handlar om att föreningarna Fruängens IF och FC Söderort kommer att gå ihop och bilda KIF Söderort med verksamhet inom både kultur och idrott. Båda föreningarna känner en stor tilltro att kombinera både Fruängen och Västertorp till vårat verksamhetsområde där vi med ideella krafter vill verka för att barn och ungdomar ska kunna få ta del av både kultur och idrott, att alla välkomnas utifrån den inkluderande, jämlika och jämnställda värdegrund som vi arbetar utifrån.

Under årsmötet kommer all information kring den nya organisationen att presenteras och alla är välkomna att ställa frågor så ska vi besvara allt i den mån vi kan.

Bifogat i denna kallelse finns alla dokument inför mötet som är:
* Dagordning/föredragslista
* Motion till sammanslagning av Fruängens IF och FC Söderort.
* Förslag till nya stadgar för KIF Söderort.

Varmt välkomna!

Etiketter: årsmöte