Medlemskap

För att bli medlem behöver man endast betala för det medlemskap man önskar och föreningen har en öppen tillämpning så alla kan bli medlem.

Medlemskap för barn innebär att de är aktiva som spelare i föreningen och avser fotbollslekis och spelare över 7 år. Alla aktiva spelare över 16år får även rösträtt på föreningens årsstämma. Aktiva medlemmar räknas alla över 16år och inte är spelare innehar rösträtt. Vänligen se mer kring medlemskap i föreningens stadgar.

Vad kostar det?

Fotbollslekis(år 1 och 2): 250kr
Spelare(7år och äldre): 500kr
Aktiv medlem: 500kr
Passiv medlem: 100-499kr.

inbetalning av medlemsavgift

För närvarande kan man inte köpa medlemskap här på hemsidan utan man skickar in sin medlemsavgift till följande Plusgiro 25 41 26-6 och ange följande:

  • Spelarens fullständiga namn
  • Åldersgrupp
  • Korrekt medlemsavgift