Vid Skada

Har du råkat ut för en idrottsskada?

Ring Folksam

020 – 44 11 11
Vardagar 8.00 – 17.00

 

http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/idrottsforbund/fotboll


De flesta olycksfallsskador inom idrotten går att anmäla med ett telefonsamtal. Det sparar tid och papper för den skadade och för Folksam. De som anmält skador vi telefon är i allmänhet mer nöjda med handläggningen, än de som anmält skador skriftligen. Informera även föreningen om du gjort en skadeanmälan.

 

Närvarokort

Alla lag i föreningen ska noterar samtliga aktiviteter och bokför alla närvarande spelare och ledare, även spelare från andra lag i föreningen, på deras närvarokort. Korten fylls i med namn på samtliga spelare samt personnummer.

Närvarokort förs fortlöpande och skickas till kassören senast den 15 juli och 15 januari. Hanteringen av närvarokorten är en tung börda för kassören och det är viktigt att dessa skickas in i god tid.

 

Spelarförsäkring

Licensförsäkringen
Enligt Svenska Fotbollsförbundets tävlingsbestämmelser ska varje spelare licenseras från och med 1 april det kalenderår de fyller 15 år. Försäkrade är de spelare som ingår i ett lag för vilket laglicensavgift är betald till respektive distriktsförbund och som dessutom anmälts som licenstagare till förbundet.

Ungdomsförsäkringen
Ungdomsförsäkringen omfattar alla ungdomar, inom föreningar anslutna till Svenska Fotbollförbundet till och med den 31 mars det kalenderår de fyller 15 år. Ungdomsförsäkringen är premiefri.

Försäkringsinformation Svenska Fotbollsförbundet.pdf (51 kb)

Spelarregistrering 12-14 år

 

Ungdomsregistrering 12-14 år

Krav från fotbollsförbundet
Enligt Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser måste alla spelare som är 12-14 år registreras av föreningen hos Folksam.

Ungdomsregistrering
Innan ungdomsregistrering meddelas Folksam, ska föreningens ledare inhämta spelarens och dennes vårdnadshavares intyg så att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes får föras in i spelarregistret. Intyget som gäller t.o.m. det år spelaren fyller år, ska förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF.

OBS!
Om spelaren lämnar föreningen ska han/hon strykas ur spelarregistret av föreningen varpå en eventuellt ny förening kan ungdomsregistrera spelaren. Historiken kommer att finnas kvar för att kunna fastställa vilka föreningar som varit delaktiga i spelaren fotbollsmässiga utbildning.

Futsal
Svenska Fotbollförbundet har i år beslutat att alla spelare som ska delta i inomhusturneringar, nu kallat Futsal, ska även registrera sig som Futsalspelare. Alla nyregistreringar kan använda samma registreringsblankett.

 

Administration av hemsida/lagsida

Varje lag ansvarar för sin egen lagsida

 

www.laget.se

 

Domare

Domare i 5-manna serierna tillsätts av hemmalaget. Kommer ingen domare ska lagen tillsätta egen domare och genomföra matchen.

Domare i 7-manna och 11-manna tillsätts av Stockholms fotbollsförbunds zonledare. Kommer ingen domare i matcher upp till 15 år (ej elitmatcher) ska lagen tillsätta egen domare och genomföra matchen.

Kontrollera själv vem domaren är på Stockholms fotbollsförbunds hemsida, S:t Eriks Cupen
www.stff.se